پایه پالت | باکس پالت | پایه باکس پالت

پایه پالت | باکس پالت|پایه باکس پالت

پایه پالت، پایه پالت فلزی، پایه باکس پالت فلزی

پایه پالت | پایه پالت فلزی | پایه باکس پالت

پایه پالت یا پایه پالت فلزی یا پایه باکس پالت در مدل های مختلف تولید میشود و کاربری های گوناگون با ضخامت های مختلفی دارد و بصورت پایه پالت دایره، پایه پالت نعلبکی ، پایه پالت چهارگوش ، پایه پالت قالبی و انواع پایه پالت فلزی… می باشد که با توجه به نیاز مشتری قابل تولید می باشد.

پایه پالت، پایه پالت فلزی، پایه باکس پالت فلزی،پالت فلزی

پالت فلزی | باکس پالت فلزی | باکس نیم درب

باکس پالت فلزی و باکس پالت فلزی نیم درب به عنوان پر مصرف ترین نوع باکس فلزی مورداستفاده قرار میگیرد.
و خانواده های باکس فلزی RE و RC از حمله این باکس پالت فلزی می باشند که بسته به نوع سایز و ابعاد از تحمل ۵۰۰ کیلوگرم تا ۱۰۰۰ کیلوگرم می باشد و در بعضی مواقع میتوان بصورت سفلرشی نیز تولید شوند.

باکس پالت صادراتی، باکس پالت نیم درب، پالت نیم درب، پالت فلزی نیم درب، پایه پالت

پایه پالت | باکس پالت فلزی | پایه پالت فلزی

نمونه های باکس پالت فلزی و پایه پالت یا پایه باکس پالت که برای صادرات به حوزه خلیج فارس صورت گرفته است و می توان در کاربری های صنعتی و کشاورزی و حتی جایگزین سیستم های قفسه بندی فلزی و سنگین راک را دارا می باشد
از نکته نظر استفاده پالت فلزی و باکس پالت فلزی میتوان عمده استفاده آن را با توجه به نوع پایه پالت به انبار محصول نهایی دانست

پایه پالت، پایه پالت فلزی، باکس پالت، پالت تاشو، باکس پالت تاشو، پالت فلزی تاشو

پایه پالت | پالت تاشو |باکس پالت تاشو

پالت فلزی تاشو یا باکس تاشو فلزی را میتوان به عنوان دسته ای از باکس پالت های فلزی در نظر گرفت که به علت فضای نگهداری زیادو حجم فضای اشغالی بالا کاربرد روزافزونی در سیستم های نگهداری کالا و مواد دارد.
باکس پالت تاشو یا پالت تاشو بصورت تاشو در ۱ محور یا ۲ محور پالت قابل ساخت می باشد.

پایه پالت، پالت دیواره دار، باکس پالت، باکس پالت خاص

پایه پالت | پالت نرده ای |باکس دیواره دار

در بعضی مواقع برای بارگذاری محصول نهایی با ابعاد خاص نیاز پالت فلزی منحصر به فرد می باشد که تمامی ایکون های محصول نهایی درآن دیده شده باشد حتی برخی از شرکت های با توجه به فرم دهی نهایی برخی پالت های را سفارش میدهند که در انتقال به کارگاه های دیگر جهت انجام عملیات گوناگون روی محصول هیچگونه آسیبی نبیند.
پالت های نرده ای یا باکس پالت نرده ای را میتوان نمونه اقتصادی باکس پالت فلزی اشاره کرد که باعث کاهش در قیمت تمام شده باکس پالت دانست

پایه پالت، پایه پالت فلزی، باکس دیواره دار، باکس پالت نرده ای

پایه پالت | باکس پالت بشکه

چیدمان بعضی اقلام بر روی هم به راحتی میسر نمیشود و حتما از یک جزء دیگر برای این فرآیند باید بهره جست ،برای بارگذاری بشکه در حالت ایستاده و انتقال آنها بر روی قفسه فلزی می توان از باکس پالت بشکه یا پالت بشکه ایستاده استفاده کرد که تا ۴ پالت بر روی هم و نیز هر پالت با بارگذاری ۴ بشکه در کنار هم ، در مجموع ۱۶ بشکه در ۴ باکس پالت فلزی در ارتفاع استفاده کردکه حتی به نوع پایه پالت استفاده شده در آن نیز می باست دقت نمود

پایه پالت، پایه باکس پالت، پالت دیواره دار، پالت جلو باز

پایه پالت | باکس پالت جلو باز | پالت جلو باز

پایه پالت چهار گوش و باکس پالت خاص جلو باز برای مصارف گوناگون و منحصر به فرد در انبارهای و لجستیک حمل و نقل، به ابعاد های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.که در سه طرف دارای توری فلزی می باشد.